realisatie

 

Nieuws  
Biografie  
Realisatie    
Keuzes    
Links    
Over ons    
Colofon    

‘Een portret in 500 beelden’ had ik niet in gedachten toen ik na het afscheid van Bas opperde dat er een nieuwe website moest komen. Een bescheiden site, zoals Bas bescheiden was, met een selectie van zo’n 80 tot 100 foto’s.
Ik wilde daar wel voor zorgen, maar het liep een beetje uit de hand. Want er was natuurlijk een archief, of liever dozen met negatieven, afdrukken, groot en klein, foto’s ingelijst en opgeplakt, dia's en cd's, en natuurlijk zijn PC.
Daar ben ik ingedoken … Veel (her)kende ik door mijn samenwerking met Bas gedurende een lange tijd, maar in de grote hoeveelheid moest een keuze worden gemaakt. Dat wilde ik niet alleen doen. Toen grafisch ontwerper en fotograaf Annette van Casteren bereid was de site samen met mij te realiseren, kwam er schot in ‘het project’, want dat was het inmiddels wel geworden.
Omdat Bas op internet nog steeds ‘onzichtbaar’ was, hebben we eerst een In Memoriam gepubliceerd met een terugblik op zijn afscheid en een aankondiging van de nieuwe site.

We hebben bij het maken van de site niet gestreefd naar volledigheid, dat kon ook niet gezien de staat van het archief en de hoeveelheid werk die ontsluiting met zich meebrengt. Wel hebben we geprobeerd met onze selectie een representatief beeld te geven van het werk van Bas gedurende 40 jaar. Een groot deel van Bas blijft buiten beeld. Deels is dat op verzoek van zijn familie - zij wilden dat vooral zijn werk centraal zou staan - , deels omdat een persoonlijk portret een ander soort spitwerk vereist, met de nodige gevoeligheden. Zijn biografie is ook door die overweging gekleurd.
Wel komt Bas op een aantal plaatsen op de site zelf aan het woord, cursief in de tekst en in een paar interviews.

Magda Hörmann 14 juli 2021